Detoksykacja organizmu
Uzdrawiająca siła oczyszczania

Dr John H. Tilden znany na początku XX wieku ze swojego stanowczego sprzeciwu wobec leczenia samozatruć organizmu lekami chemicznymi, nakłaniał swoich pacjentów, by żyli w sposób nie dopuszczający do odkładania się toksycznych pozostałości w organizmie.

CO TO JEST TOKSEMIA ?

Na podstawie swojej 58- letniej owocnej praktyki lekarskiej wyjaśnia: ” W trakcie przemiany materii (metabolizm) dochodzi do wytwarzania się nowych komórek (anabolizm) jak również do rozkładu starych (katabolizm). Produkty uboczne rozłożonej tkanki są toksyczne i w normalnych okolicznościach, gdy poziom energii organicznej jest wystarczający -wydalone są z krwi z taką samą szybkością, z jaką powstają. Jeśli z jakiegoś powodu poziom energii jest niższy, na przykład złe odżywianie, fizyczne i psychiczne obciążenia, złe nawyki – siłą rzeczy dochodzi do ogólnoorganicznego osłabienia. Wydalanie zostaje ograniczone i toksyczne związki pozostają we krwi. Jest to stan, który określamy mianem toksemii. Gromadzenie się toksycznych związków trwa, póki przez usunięcie przyczyn osłabienia nie przywróci się normalnej szybkości i sprawności wydalania.

Tak zwana „choroba” jest naturalną próbą wydalania toksycznych związków z krwi. Wszystkie tak zwane „choroby”, niezależnie od tego, czy będzie to przeziębienie, grypa, zapalenie płuc, zapalenie stawów, bóle głowy czy gorączka są intensywnym wydalaniem, czyli kryzysem toksemicznym. Natura dąży do tego, aby ciało uwolnić od toksyn. Każda forma leczenia (leki chemiczne) przeszkadzająca temu wydalaniu tak naprawdę szkodzi i utrudnia działania organizmu zmierzające do samodzielnego wyleczenia się!

Detoksykacja – proces eliminacji z organizmu toksycznych odpadów. Jeżeli gromadzenie w organizmie toksycznych odpadów trwało 20, 30, 50, lub więcej lat, to całkowita eliminacja trujących produktów może trwać miesiące lub lata, ale już po kilkunastu dniach zaczynamy czuć się lżej, bardziej energiczni i żywi. Jeśli detoksykacja jest zbyt gwałtowna, może to powodować pewien dyskomfort. Ludzie, którzy mają bardziej zatruty organizm, np. poprzez zażywanie leków, mogą doświadczyć przejściowo złego samopoczucia.

Prof. S.K. Wiąckowski w swojej książce pt. „Ekologiczne kierunki w medycynie naturalnej” pisze : „Wraz z rozpoczęciem oczyszczania organizmu człowiek zaczyna się wyzbywać nagromadzonych toksyn. W pierwszych dniach towarzyszy temu pogorszenie samopoczucia. Następuje to tym szybciej, im bardziej radykalny sposób wybrano na oczyszczenie. Pojawia się gruby cuchnący nalot na języku, bóle głowy, mięśni, stawów, dreszcze i gorączka, biegunka lub zaparcia, irytacja, depresja, spadek wagi, zmęczenie, spadek witalności i potencjału seksualnego, uczucie chłodu, czasem okresowe ustanie miesiączki lub większe krwawienie, pocenie się, eliminacje skórne itd.(…). W miarę jak proces oczyszczania będzie postępował będziemy przechodzili w przyspieszonym tempie wszystkie swoje choroby i dolegliwości w łagodniejszej formie, choć w odwrotnym kierunku, aż do zdecydowanej poprawy zdrowia i samopoczucia”

Są to normalne procesy związane z odtruwaniem organizmu.

Dla właściwego trawienia i wchłaniania pożywienia najistotniejsze jest rozkładanie go przez enzymy układu trawiennego, jednoczesne dostarczanie wszystkich składników pożywienia oraz prawidłowa praca jelit i „mieszkającej” tam flory bakteryjnej.

Nasz wpływ na te procesy ograniczony jest do odpowiedniego odżywiania się bogatego w składniki odżywcze, „nieprzeciążanie” substancjami toksycznymi, zapewnianie wystarczającej ilości błonnika oraz niedopuszczenie do likwidacji pożytecznych bakterii jelitowych. Ten ostatni związany jest ściśle z toksynami, które wprowadzamy do układu trawiennego, a więc różnymi lekami (szczególnie przeciwbólowymi, antybiotykami i sterydami) oraz związkami chemicznymi z pożywienia oraz alkoholem, papierosami, narkotykami i „dopalaczami”., związkami chemicznymi z pożywienia oraz alkoholem. Niszczą one florę bakteryjną i aby ją odbudowywać w sposób ciągły, powinniśmy używać preparatów z probiotykami (bakteriami kwasu mlekowego), które odbudowują i wzmacniają florę jelitową.

Od sprawności naszego układu trawiennego zależy podstawowa sprawa dostarczenia (wchłaniania) składników odżywczych dla całego organizmu, szczególną uwagę powinniśmy zwracać na wszelkie kłopoty z nim związane i starajmy się jak najszybciej likwidować je poprzez skorygowanie sposobu odżywiania się, uzupełnienie pożywienia suplementami i tradycyjnymi ziołami regulującymi pracę układu trawiennego.

Drugą drogą usuwania odpadów z procesów przemiany materii oraz toksyn jest oczyszczania krwi w wątrobie, płucach i nerkach.

Dla właściwego działania wątroby najistotniejsze jest to, aby nie obciążać jej w sposób nadmierny toksynami chemicznymi, alkoholem i nikotyną, oraz złym pożywieniem (potrawy ciężkostrawne, smażone) oraz wspomóc ją w procesie regeneracji zużywanych komórek poprzez stosowanie ziół, które są ważnym sposobem odtruwania wątroby.

Nasza codzienna pomoc dla pracy nerek może polegać na dostarczeniu organizmowi wystarczającej ilości płynów (30ml na 1 kilogram ciała) oraz ograniczenie soli kuchennej (szczególnie białej, oczyszczonej).

Poprawienie działania płuc to odpowiedni sposób głębokiego oddychania (zatrudniający całe płuca – czego łatwo można się nauczyć poprzez codzienne ćwiczenie jogi), lekkie ćwiczenia fizyczne, długie spacery, w celu przyspieszenia oddechu, czyli lepszego wydalania produktów przemiany materii.

Najważniejszą jednak drogą usuwania toksyn z organizmu jest układ limfatyczny, który zbiera „odpady produkcyjne” z poszczególnych komórek i tkanek naszego ciała oraz jest pobojowiskiem walk toczonych przez system obronny ustroju z wszelkimi truciznami, bez względu na ich pochodzenie. Nasza najprostsza pomoc dla pracy tego układu, to ćwiczenia fizyczne, które poprawiają krążenie płynu w nim zawartego i znowu zioła, określone od tysięcy lat jako najlepszy sposób na „oczyszczenie krwi”. To popularne powiedzenie bardzo dobrze oddaje istotę stosowania ziół, ponieważ wspomaganie układu obronnego organizmu polega głównie na dostarczeniu mu witamin, mikroelementów i enzymów, które są niezbędnymi składnikami w procesach unieszkodliwiania toksyn przez nasze komórki.

Wspomaganie organizmu w jego naturalnej walce z toksynami polega na dostarczeniu mu zwiększonych ilości różnych składników odżywczych, przy czym chodzi tu głównie o witaminy, zioła i minerały. Musimy zauważyć ścisłą zależność pomiędzy deficytem witamin i minerałów w pożywieniu a zwiększającym się zatruciem naszego organizmu. Wynika to również z tego nieuchronny wniosek o konieczności stosowania w dzisiejszych czasach suplementów odżywiania i ziół, oczywiście dobrej jakości, ponieważ nie tylko uzupełniają one pożywienie w składniki odżywcze, ale i pomagają oczyszczać organizm z toksyn.

Ostatnią drogą wydalania toksyn jest skóra, przez którą organizm pozbywa się prawie trzydziestu procent wszystkich trucizn i produktów przemiany materii. Nasza świadoma pomoc w tym zakresie może być bardzo efektywna poprzez wszelkie działania zmierzające do zwiększenia jej przepuszczalności. Mogą to być ćwiczenia fizyczne, intensywne nacieranie skóry, gorące kąpiele, sauna, ponieważ wszystko to powoduje lepsze wydzielanie potu i powiększenie porów przez które łatwiej usuwane są wszelkie zbyteczne i szkodliwe substancje.

Właściwa pomoc dla procesów oczyszczania ustroju powinna zawierać zestaw suplementów odżywiania i ziół (najistotniejsze!), odpowiednią dietę odżywczą, ćwiczenia fizyczne (np. codzienny, godzinny spacer) oraz zapewnienie naszej skórze warunków lepszego usuwania zbędnych dla naszego ustroju produktów.

Jest to najlepsza droga pomocy dla naturalnego procesu oczyszczania się organizmu i wzmocnienia układu odpornościowego, co zgodnie z obecną wiedzą, zapewni zdrowie każdemu z nas.