Wyciąg z Dziennika Ustaw z 1995 r. nr 48 poz. 253 Zawód bioenergoterapeuta Nr rej. zawodu 5150101. Dziennik Ustaw 48 poz. 253 z dn. 29.04.1995 r. I. Rozpoznaje zaburzenia bioenergetyczne organizmu , eliminuje je , przywracając swobodę przepływów bioenergii między poszczególnymi jej poziomami i warstwami aury (polami bioplazmy) , centrami energetycznymi ( czakrami ) oraz organami lub ich grupami w celu zharmonizowania zoptymalizowanych ilościowych i jakościowych stanów bioenergii i jej wymiany z otoczeniem.
II. Do zadań tej specjalności należy:

 • ustalanie obszarów zakłóconych, wykorzystując dla ich określenia wyćwiczone możliwości własnego organizmu, metody i środki radiestezyjne, irydologiczne itp.,
 • informowanie zainteresowanego o zaburzonych strefach, zalecenie konsultacji lekarskich;
 • oczyszczanie energetyczne zaburzonych stref organizmu,
 • oczyszczanie i udrażnianie merydianów (kanałów energii),
 • zasilanie stref bioenergetycznych niedoborów,
 • oczyszczanie i energetyzowanie centrów energetycznych organizmu (czakr) optymalizujących wymianę bioenergii z otoczeniem,
 • harmonizowanie i wzmacnianie aury,
 • uszczelnianie i wzmacnianie osłony energetycznej organizmu,
 • formułowanie zaleceń, informowanie o spodziewanych skutkach, uprzedzanie o przeciwwskazaniach;
 • stosowanie ogólnych i szczególnych zasad i zaleceń higieny oraz bezpieczeństwa pracy z bioenergiami.

III. Bioenergoterapeuta może również:

 • wzbogacać podstawową metodykę eliminowania dolegliwości o naturalne sposoby uzdrawiania praktykowane w świecie,
 • rozwijać umiejętności oddziaływania na wyższych poziomach energetycznych, jak np. uzdrawiania duchowego, na odległość itp.,
 • wzbogacać wachlarz stosowanych metod weryfikacji stwierdzonych zaburzeń energetycznych organizmu,
 • wzbogacać zabiegi bioenergetyczne ćwiczeniami relaksacyjno-medytacyjnymi, biomasażu itp.,
 • korzystać z dorobku współczesnej nauki i techniki dla uwspółcześnienia terminologii, metodyki zabiegów, a także w ramach prawa badać i opracowywać wyniki w obszarze zjawisk „PSI”,
 • uzupełniająco stosować metody i techniki niekonwencjonalne m. in.z zakresu: radiestezji, astrologii, numerologii, prowadzić działalność dydaktyczną.