CO TO JEST AUTYZM?

Diagnostyczne kryteria autyzmu, uzgodnione  przez  większość  autorytetów to : poważne zaburzenie wzajemnych związków społecznych, poważnego stopnia zaburzenie rozwoju komunikacyjnego (obejmującego język);  ograniczone, powtarzalne zachowanie i wzorce zachowania, zainteresowań, aktywności i wyobraźni; wczesny początek występowania zmian (przed osiągnięciem 3 do 5 lat). Wiele autorów uznaje również inne kryterium, dotyczące zaburzonej odpowiedzi na bodźce zmysłowe.

Choroby spectrum autyzmu (ASD) stanowią grupę zaburzeń rozwojowych, różniących się od w pełni rozwiniętego autyzmu, opisanego powyżej; są to formy ADD (zespół deficytu uwagi), ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej) i PDD (uogólnione upośledzenie rozwoju). PDD jest rozpoznaniem uzupełniającym, za pomocą którego opisuje się dzieci nie osiągające poszczególnych etapów rozwojowych i wykazujące objawy autystyczne, ale wciąż zachowujące przynajmniej pewną zdolność do mówienia i komunikowania się. U dziecka, u którego zdiagnozowano ADD, występują problemy z utrzymaniem skupienia. Nadreaktywne dziecko z ADD otrzymuje diagnozę ADHD. Oba schorzenia uważane są za łagodniejszą formę ASD. Typowo , w przypadku stwierdzenia któregokolwiek z tych schorzeń rodzice nie szukają pomocy dla swoich dzieci, dopóki nie uświadomią sobie, iż ich dziecko nie mówi lub nie rozwija się równie szybko jak inne małe dzieci. Na samym szczycie autystycznego spektrum znajduje się Zespół Aspergera. To termin, który jest wykorzystywany do opisania autystycznego dziecka, które funkcjonuje na wysokim poziomie. Te dzieci są szczególnie inteligentne. Stosują i rozumieją duży zakres słów, ale mają bardzo wąskie zainteresowania i wykazują wiele braków rozwoju społecznego. Dziecko z Zespołem Aspergera może stać się światowym ekspertem w dziedzinie maszyn do prania, ale maszyny do prania mogą być jedyną rzeczą, o której będzie chciało rozmawiać.

Występują  dwa podstawowe typy autyzmu: autyzm wrodzony (klasyczny autyzm, zwany kiedyś zespołem Kannera), oraz autyzm regresywny, występujący zazwyczaj między 12 a 24 miesiącem życia po okresie normalnego rozwoju i zachowania. Częstość występowania autyzmu wrodzonego pozostaje wciąż rzadka – jedno lub dwoje dzieci na tysiąc urodzeń. To częstość występowania autyzmu regresywnego i powiązanych schorzeń spektrum autystycznego wzrosła niesłychanie i dotyczy w tej chwili nawet  jednego na 166 dzieci, zgodnie z danymi z tuzinów badań  klinicznych.

Niektóre badania podają nawet wyższe szacunki. Niedawno zakończone badanie wskazuje, iż nawet jedno na 150 dzieci w Kalifornii może cierpieć na regresywną formę ASD. Podobnie jest w Europie!

Według dr Jaquelyn McCandless, doświadczonego lekarza psychiatry, eksperta w sprawach autyzmu, mamy w tej chwili ogólnoświatową EPIDEMIĘ CHORÓB SPEKTRUM AUTYZMU (ASD) czyli ADD, ADHD i PDD. W swojej książce „Dzieci z głodującymi mózgami”  stwierdza : „ ASD jest złożonym zespołem, obejmującym zaburzenia fizjologiczne i biochemiczne, które wpływają na wspólne punkty końcowe, czyli upośledzenie wyższych czynności umysłowych/czynności poznawczych i upośledzenie rozwoju emocjonalnego, które wiążemy z autyzmem. Innymi słowy, są to dzieci z chorobą medyczną, którym można znacząco pomóc w zakresie medycznym, behawioralnym i poznawczym, dokonując właściwej diagnozy i proponując terapię leżących u podstaw zaburzeń medycznych. Stanowi to niezwykle istotny przełom w zrozumieniu problemu, przełom, którego wielu lekarzy tradycjonalistów nie zaakceptowało. W przeszłości autyzm i inne zaburzenia ze spektrum autyzmu uważane były za choroby „psychiatryczne” lub zaburzenia zachowania i uważano, iż wyłącznie podejście psychiatryczne lub behawioralne stanowi właściwą terapię. W miarę jak zwiększa się nasze zrozumienie, iż są to choroby medyczne raczej niż umysłowe, badamy i uczymy się nowych sposobów wykorzystania terapii medycznych, przystosowany do spełnienia indywidualnych potrzeb każdego dziecka (… ) Autyzm i pokrewne ASD są głównie zaburzeniami medycznymi, zaś powiązane upośledzenie behawioralne i poznawcze stanowią skutki uboczne medycznej choroby, na którą cierpią dzieci. Innymi słowy, poza rzadkimi przypadkami o tle genetycznym, takimi jak autyzm u dzieci z kruchym chromosomem X, są to dzieci z chorobą fizyczną, z prawdziwą chorobą medyczną. Ponieważ  występuje u nich choroba fizyczna, potrzebują interwencji biomedycznej, umożliwiającej maksymalne zwiększenie potencjału wyzdrowienia ( … ) „.

Praktycznie każde dziecko, z którym pracowałam, miało zaburzenia immunologiczne, niedobory witamin i minerałów oraz problemy z układem pokarmowym (źle funkcjonującą wątrobę, nerki, stany zapalne jelit, alergię pokarmową lub inną).

CO POWODUJE AUTYZM I ADHD

Już dziś wiadomo i mówią o tym głośno mądrzy, otwarci i odważni lekarze i naukowcy, że przede wszystkim na rozwój tych chorób mają wpływ:

 • Szczepionki zawierające THIMEROSAL ( środek konserwujący z toksyczną rtęcią – powodującą uszkodzenie układu pokarmowego, odpornościowego i nerwowego
 • Nadużywania antybiotyków
 • Niedobory witamin, minerałów, niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT)
 • Nieprawidłowe funkcjonowanie całego układu pokarmowego, odpornościowego i nerwowego
 • Alergie ( cukier, mleko i nabiał, pszenica, soja, barwniki, konserwanty )
 • Nieodpowiednie odżywianie (cukier, słodycze, mleko UHT, słodkie produkty mleczne – jogurty, actimele, serki homogenizowane np. DANONKI, lody, białe pszenne pieczywo, mąka pszenna, makarony pszenne, słodkie soki i napoje z barwnikami i  konserwantami, chipsy, dieta uboga w warzywa i owoce).
 • Pasożyty ( lambie, owsiki, glisty, tasiemce i inne )
 • Grzybica wewnątrzustrojowa ( bardzo często poantybiotykowa)
 • Geny i strukturalne uszkodzenia mózgu.

Cytowana wcześniej dr J. Mc Candless uważa że „ Niewiarygodnie gwałtowny wzrost zachorowalności na autyzm i ADHD zapoczątkowany został w 1991 roku, w tym samym momencie, w którym pojawił się obowiązek szczepienia noworodków na Hepatitis B, często toksynami – prawdopodobnie uwarunkowany genetyczną predyspozycją i wzmocniony alergiami, chorobami oraz powtarzanym stosowaniem antybiotyku – znajduje się wśród czynników zapoczątkowujących kaskadę problemów, u podstaw których leży osłabiony układ immunologiczny i stan zapalny układu pokarmowego. Osłabiony układ immunologiczny otwiera drzwi dla infekcji bakteryjnych i wirusowych, nadużywania antybiotyków, przerostu drożdżaków w jelicie, stanu zapalnego jelita i upośledzonego stanu odżywiania. Często zauważany zespół „przeciekającego jelita” oraz jego różnorodne efekty umożliwiają toksynom rozprzestrzenianie się w organizmie i docieranie nawet do mózgu. Ponadto, u przejściowo lub przewlekle podatnych dzieci, immunizacja żywymi wirusami, zawartymi na przykład w szczepionce MMR (odra, świnka, różyczka), stanowi kolejne wyzwanie. W tym nader złożonym scenariuszu możliwości, rtęć związana ze szczepionką, wirusy oraz inne toksyny, jak również komponenty własnego nadreaktywnego układu immunologicznego dziecka ( autoimmunizacja) mogą doprowadzić do zaatakowania neuronu i w związku z powyższym interferować z rozwojem synaptycznym i sygnalizacją nerwową. Uwzględniając znaczącą zmienność między poszczególnymi dziećmi, wspominane czynniki mogą łącznie doprowadzić do nieprawidłowego stanu odżywienia mózgu i upośledzenia poznawczego, charakterystycznego dla dzieci z ASD.”

JAK POMÓC DZIECKU Z AUTYZMEM I ADHD?

W moim gabinecie proponuję terapię holistyczną ( całościową ) leczącą ciało, umysł, emocje i duszę dzieci dotkniętych tym syndromem. W tym celu wykorzystuję do tego:

 • Zmianę diety dziecka jako podstawę terapii
 • Terapię czaszkowo – krzyżową jako podstawową metodę terapii
 • Zabiegi energetyczne
 • Suplementy odżywiania uzupełniające niedobory witamin, minerałów i NNKT
 • Kurację przeciwpasożytniczą i przeciwgrzybiczą
 • Detoksykację czyli oczyszczenie organizmu z toksyn i metali ciężkich ( rtęć, kadm, ołów i innych )

Czy zmiany w diecie mogą doprowadzić do uspokojenia twojego dziecka i pomóc mu w powrocie do świata, skupienia uwagi i lepszym zachowywaniu się? Czy dodatek pewnych składników odżywczych może pomóc twojemu dziecku w poczynieniu ogromnych skoków w rozwoju zasobu słów? Czy usuniecie rtęci i ciężkich metali w jego organizmu może stanowić podstawę przezwyciężenia choroby spektrum autyzmu (ASD)?

Tak. Wspomniane terapie, czasami indywidualnie, ale w większości w połączeniu ze sobą, umożliwiły wielu dzieciom pozbycie się rozpoznania autyzmu lub ASD. Wiele innych, mimo że wciąż pozostaje w zakresie rozpoznania spektrum autyzmu, uzyskało zauważalne postępy funkcji poznawczych, zachowania i zdrowia fizycznego.

Ta pełna nadziei wiadomość jest w tej chwili potrzebna bardziej niż kiedykolwiek.

Jesteśmy bowiem w środku światowej epidemii ASD!